Nedir Bu Otizm?

Otizmin kelime anlamı “içeyöneliklik” tir. Genel olarak tanımı ise şöyledir;
doğumdan sonraki ilk üç yılda ortaya çıkan sosyal etkileşim ve iletişim
alanında sorunlar yaşayan, minimum düzeyde ilgi alanlarına sahip olan ve bu ilgi alanlarını sürekli tekrar eden davranışlar sergileyen ve ömür boyu böyle devam eden gelişimsel bir bozukluktur. Bu durumla karşı karşıya kalan ailelere can kurtaran adını verdiğimiz erken teşhis’in önemi ve yardımı çok büyüktür.

Nedeni Tam Olarak Biliniyor Mu?
Otizmin nedeni tam olarak bilinemese de erken yaşlardaki eğitim ile
durumun hafifletildiği deneyimlenmiştir.

Bireysel Eğitimin Önemi

Öncelikle otizmin etkileri ve süreklilikleri çocuktan çocuğa farklılık gösterdiğinden, tedavi yöntemleri de farklılık gösterir ve bu tedavi yöntemleri bireyin durumuna göre düzenlenir. Tedavi yöntemlerinin en başında ise eğitim gelmektedir. Bu noktada aile eğitimi büyük önem taşımaktadır. Otizm teşhisi konulan bireye sosyal ve davranışsal anlamda,
iletişimsel ve uyum sağlayıcı tedavi yöntemleri kullanılmalıdır. Son yılların en etkin ve önemli eğitim yöntemi Davranışsal Eğitim Yöntemi’dir. Bu
yöntemdeki amaç otizmli bireyin sosyal ve iletişim becerilerini iyileştirmek ve yaşantısında kendisine yardım etmesini sağlamaktır. Özel terapi yöntemleri de uygulanmaktadır. Burada çocuğun fiziksel yeteneklerinin de gelişmesi amaçlanır. Özellikle Dil Konuşma Terapisi çocuğun sosyal yaşantısında iletişim becerisini geliştirme konusunda fazlasıyla önemlidir. Bu bireylerde motor beceri eksikliğini, konuşma geriliğini ve sosyal iletişimini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik bir tedavi yöntemi olup azımsanmayacak derecede iyi sonuçlar vermektedir.

Otizmde Kullanılan İlaçlar

Otizmli bireylere birçok ilaç takviyesinde bulunulur. Fakat çoğu zaman builaçlar bireyde farklı yan etkilere neden olmaktadır. Öte yandan ise bu ilaç tedavilerinin bireye desteği büyüktür. İlaçlar otizmli bireyde hiperaktivite, anksiyete, depresyon ve obsesif kompülsifin etkilerini azaltmaktadır.

One thought on “Nedir Bu Otizm?

Sen ne düşünüyorsun?

%d blogcu bunu beğendi: