Okul Öncesi Dönemde Aile Ortamının Önemi

Bu dönemde, çocuğun gelişim ve eğitiminde en etkili ve kalıcı rol, çocuğun içine  doğduğu ve en önemli toplumsallaştırma kurumu olan aile ortamına düşmektedir. Ailenin duygusal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yönden çocuğun doğumuna ve gelişimine hazır olup olmaması, çocuğu isteyip istememesi ve çocuktan beklentileri çocuğun ilerki yaşamını etkilemektedir. Mükemmel bir bebek beklentisi yerini zihinsel engelli çocuğa bıraktığındaysa aileler olumsuz yönde etkilenmektedir.

            Okulöncesi dönemde çocuk, ilk üç yıl içinde bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden hızla gelişir. Bu dönem içinde çocuğun çevresinde bulunan yetişkinlere, çocuğun gelişimiyle ilgili büyük görevler düşmektedir.

            İlk çocukluk (2-6 yaş) döneminde, aile içinde anne babanın birbirleriyle ve çocukla olan ilişkileri, çocuğa karşı gösterdikleri sevgi, özgürlük ve disiplin anlayışı, ailenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel düzeyi, çocuğun duygusal ve toplumsal gelişimini belirleyici etki yapar.

            Aile ortamı, çocuğun sadece bedensel, duygusal ve toplumsal gelişimini etkilemekle kalmaz, sağladığı uyarılar oranında çocuğun zihinsel gelişimi ile dil gelişiminide etkiler. Böylece aile ortamı, insan yaşamının ilk yıllarında tüm gelişim aşamalarının filizlenip, desteklendiği ve geliştiği en doğal ve en elverişli bir ortam olmaktadır.  Ancak zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip aile için bu söylenilenlerin amaçlı olarak gerçekleştirilmeye çalışılmasında  destekteğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Sen ne düşünüyorsun?

%d blogcu bunu beğendi: