ABA Olumlu Davranışın Artırılması İçin Pekiştirme Tarifeleri

Bu yazımızı okumadan önce ABA nedir? isimli yazımızı yeni sekmede açıp Uygulamalı Davranış Analizi Davranış Belirleme ve Kayıt Tutma yazımızı okumuş olmanız gerekmektedir. Bu o yazıların devamı niteliğindedir.

Uygun davranışların arttırılması
PEKİŞTİRME izlediği davranışın gerçekleşme olasılığını arttıran veya davranışın sürmesini sağlayan uyaranların ortama eklenmesi veya çekilmesi sürecine pekiştirme denir.İki türü vardır;Olumlu pekiştirme Olumsuz pekiştirme.

Olumlu pekiştirme Olumlu pekiştirme, bir davranışı izleyen durumda ortama bir uyaranın eklenmesiyle o davranışın ileride yapılma olasılığının arttırılmasıdır.Olumlu pekiştirmede yer alan uyarana pekiştirici uyaran ya da pekiştireç adı verilir.

Pekiştireçler iki başlık altında incelenebilir.

Öğrenilmemiş pekiştireçler (birincil pekiştireçler)Öğrenilmiş pekiştireçler (ikincil pekiştireçler)

Öğrenilmemiş pekiştireçler (birincil pekiştireçler)
Doğal yaşamı sürdürmek için gerekli olan ve biyolojik önem taşıyan uyaranlardır.Bu uyaranlar öğrenilmemiştir ve yaşamsal önemleri vardır.Örneğin; yiyecekler, içecekler, barınma, uyku vb.Not: yiyecek içecek türü pekiştireçler küçük çocuklarda ve işlevde bulunma düzeyi sınırlı olan bireylerde etkilidir ancak eğitim ve işlevde bulunma düzeyi arttıkça önemlerini yitirirler.

Öğrenilmemiş pekiştireçlerin özellikleri
Etkileri bulundukları durumlara göre değişiklik gösterir. Örneğin;karnı tok bir çocuk için yiyecek etkili olmayabilir.Sunulmaları iyi planlanmadığında “doygunluk” ya da “yoksunluk” yaratabilirler.Pekiştireç olma özelliklerini hiçbir zaman yitirmezler çünkü yaşamsal gereksinimdirler.

Yiyecek pekiştireçleri diyetli birey için titizlikle seçilmelidir. 
Doygunluğu ve hızlı tüketimi önlemek için az miktarda sunulmalıdırlar.

Yarar ve sınırlılıkları
Öğretim gerektirmezler. Ancak ikincil pekiştireçlerle birlikte kullanılması önerilebilir.Sınırlılıkları:Doygunluk oluşturabileceğinden uzun süre etkili olmayabilir.Her zaman her yerde kullanılması kolay olmayabilir, her zaman her yerde temini mümkün olmayabilir.

Öğrenilmiş pekiştireçler (ikincil pekiştireçler)
Yaşamsal bir önem taşımamalarına rağmen davranışların arttırılmasında ve sürdürülmesinde etkili biçimde kullanılabilirler.Birincil pekiştireçlerle kullanımı sonucu tek başlarına pekiştireç olma özelliği kazanabilirler.

Yararları ve sınırlılıkları
Ulaşılması ve uygulanması her zaman her yerde kolaydır.Kolayca çeşitlendirilebilir.Sınırlılık:birincil pekiştireçlerle birlikte kullanılarak öğretim sürecinden geçmesi durumu sınırlılık olarak ifade edilir ancak öğrenilmiş pekiştireçlerin yararı çok daha fazladır.

Öğrenilmiş pekiştireç türleri: Sosyal pekiştireçler 
-Sözsüz ifadeler: gülümseme, alkışlama, baş ile onaylama, göz kırpma.-Bedensel iletişim: kucaklama, başını okşama, sırtını sıvazlama, yüzüne dokunma, makas alma.-Sosyal ortamlarda yakınlık: Öğretmen masasının yakınına oturma, yemek saatinde yan yana oturma, birlikte sınıf panosunu yerleştirme.-Ayrıcalık tanıma:Bahçede oynamasına izin verme, sınıf defterini okul müdürüne götürme.-Övgü sözcükleri ya da sözcük grupları: aferin, ne kadar güzel, bunu sen mi yaptın, çok iyi bir iş v.b.

Etkinlik pekiştireçleri: 
Şarkı söylemek, yap-bozla oynamak, şiir okumak gibi sözel ya da bedensel bir uğraşı gerektirirler. (Az yeğlenen bir etkinliğin ardından çok yeğlenen bir etkinliğin yapılmasına izin vermek, az yeğlenen etkinliğin yapılmasını artırır. [Premack ilkesi])3. Nesnel Pekiştireçler:Oyuncak ya da araç-gereç ve materyaller.4. Sembol pekiştireçler:Kendi başlarına anlamı olmayan ama başka pekiştireçlere dönüştürülebilen sembollerdir. Para, gazete kuponları, yıldızlar, jeton gibi.

Olumsuz Pekiştirme Bir davranışı izleyen durumda ortamdaki itici uyaranın çekilmesiyle, o davranışın yapılma olasılığını artırılmasıdır. Örneğin: Açık pencereden gelen gürültünün işe dikkat davranışını engellemesi durumunda pencerenin kapatılması ile bu davranışın artması olumsuz pekiştirmedir.Ortamda bir itici uyaranın varlığını gerektirdiği için eğitim ortamlarında sıkça yer verilmesi uygun değildir. Çünkü olumsuz pekiştirme itici uyaran üzeride yoğunlaşır. Dolayısıyla kaçma ve kaçınma davranışlarını artırır.

Pekiştirme kuralları Pekiştirme uygun davranışa bağımlı olmalıdır.
Pekiştirme uygun davranışın hemen ardından sunulmalıdır.Programın başlangıç ve edinim aşamalarında davranış sürekli pekiştirilmelidir.Etkili pekiştireçler kullanılmalı ve pekiştireçler çeşitlendirilmelidir.

Pekiştireç doygunluk sağlamamalı. 
Pekiştireçler etkili pekiştireç tarifeleri kullanılarak uygulanmalıdır.Pekiştireçler uygulayıcı tarafından kolay bulunulabilmeli ve kullanımı kolay olmalı.Pekiştireç öğrenci için etkili olmalı. Yaşına cinsiyetine ve ilgilerine uygun olmalı.Pekiştireç doygunluk sağlamamalı.“seni sevmem”,”seni terk ederim”…vb. ifadeler pekiştireç olarak kullanılmamalı.

Pekiştirme Tarifeleri

Pekiştirme kurallarından birisi de etkili pekiştirme tarifelerinin kullanılmasıdır. Pekiştirme tarifeleri şöyle gruplanır:1.Sürekli pekiştirme2.Aralıklı pekiştirmea.Oranlı pekiştirmea-1 Sabit oranlı pekiştirme (SOP)a-2 Değişken oranlı pekiştirme (DOP)b.Süreli pekiştirmeb-1 Sabit süreli pekiştirme (SSP)b-2 Değişken süreli pekiştirme (DSP)

Davranışın her oluşmasının pekiştirilmesidir.
1.Sürekli pekiştirmeDavranışın her oluşmasının pekiştirilmesidir.2. Aralıklı pekiştirmea) Oranlı Pekiştirmea-1 Sabit oranlı pekiştirmeSabit bir oran belirlenir. Davranış belirlenen oranda gerçekleştiğinde pekiştireç sunulur. Örneğin: SOP2 ile pekiştirilen bir davranışta;2., 4., 6. davranışlar pekiştirilir.

 Değişken oranlı pekiştirme
Davranışı pekiştirmek üzere bir oran belirlenir ve bu oran değişken olarak uygulanır. Örneğin; Çocuğun “lütfen” deme davranışı DOP3 ile pekiştiriliyorsa, ilk üç davranıştan herhangi biri, ikinci üç davranıştan herhangi biri gelişigüzel pekiştirilir. Uygulayıcı açısından bu tarifeni uygulanması zordur. Ancak pekiştireci ne zaman geleceği açıkça belli olmadığı için davranışın kalıcılığını sağlamada etkilidir.LLL/LLL/LLL/LLL (lütfen deme)(pekiştirme oranı)

1 Sabit süreli pekiştirme 
b) Süreli pekiştirmeSüreli davranışlarda, davranışın süresi artırılmak istendiğinde belli bir zaman aralığı içinde davranışın gerçekleşmesi pekiştirilir.b-1 Sabit süreli pekiştirmeSabit bir zaman aralığı içinde davranışın gerçekleşmesi pekiştirilir. İki şekilde uygulanabilir. Örneğin: Ali yerinde oturma davranışı için SSP5 ile pekiştiriliyor olsun. Ali 9.00’da derse gelir ve yerine oturur. 9.05’te pekiştireç kazanır. Davranış devam ederse 9.10 ve 9.15’de de pekiştireç kazanabilir. Bir başka uygulama biçiminde, Ali arasında yerinde oturduğu için 9.05 te pekiştireç kazanır, fakat 9.07 de yerinden kalkar da yeniden oturur. 5 dakikalık pekiştirme süresi 9.09 dan başlar yani hiç yerinden kalkmazsa 9.14’de pekiştireç kazanabilir

2 Değişken Süreli Pekiştirme 
Davranışın pekiştirilme süreleri değişkendir. Davranışın belirlene zaman aralığı içinde geişigüzel pekiştirilmesini içeri Örneğin DSP15 uygulanıyorsa. 15 dakikanın ortasında , başında, sonunda pekiştireç sunulur. Örneğin 9. dakikada, 17. dakikada, 35. dakikada v.b.

Daha fazla UDA için tıklayınız.
Davranış Problemlerini Ortadan Kaldırmak için 5 İpucu

One thought on “ABA Olumlu Davranışın Artırılması İçin Pekiştirme Tarifeleri

Sen ne düşünüyorsun?

%d blogcu bunu beğendi: