ABD Yasal Düzenlemelerde Aile Eğitimi

• ABD 1975 yasası olan PL 94 -142 de aile eğitimi hizmetleri ile ilgili net bilgiler bulunmamaktadır. Bu yasaya ek olarak 1990 ve 2004 yılında çıkartılan 2 kanun ile aile eğitim hizmetlerine yer verilmiştir. Günümüzdeki güncel hali bu yasalardır.

ABD’de 1990 yılında P.L. 101-476 sayılı Engelli Bireylerin Eğitim Yasası-IDEA yürürlüğe girerek P.L. 94-142’de tanınan hakların kapsamını genişletmiştir. Engelli Bireylerin Eğitimi Yasası (Individuals with Disabilities Education Act-IDEA)-(1990)

• Yasa ayrıca 0-3 yaş aralığındaki engelli küçük çocuklara erken çocukluk özel eğitimi hizmetlerinin verilmesini, bu çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamaya yönelik Kişiselleştirilmiş Aile Hizmet Planı (KAHP) hazırlanması ve uygulanmasını sağlamıştır.

• IDEA, P.L. 108-446 sayılı kanunla 2004’te de tekrar düzenlenmiştir.

 • Bu yasada 0-3 yaş arası yetersizliği olan çocuklara ve risk altındaki çocuklara erken eğitim, geçiş hizmetleri, hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik araştırma ve teknoloji yatırımları, teknik yardımlar, ailelerin ve özel eğitim personelinin yetiştirilmesi gibi konularda devlet desteğini gerekli kılan hükümlere yer verilmiştir.

Kişiselleştirilmiş aile hizmeti planı şu başlıkları içermektedir.

(a) Değerlendirme ve program geliştirme

Bu kişiselleştirilmiş aile hizmet planında yeni yürüyen bir çocuğun güçlü yönlerini multidisipliner bir yaklaşımla ele alınarak çocuğun güçlü yönlerini, ihtiyaçlarını, ailenin kaygıları ve imkanlarını göz önüne alarak uygun aile hizmetlerin belirlenmesi olarak programa başlanmaktadır.

(b) Periyodik inceleme

Hazırlanan bu plan yılda 1 kez değerlendirilecek ve 6 ayda veya uygun görülen başka sürelerde gözden geçirilecektir.

(c) Değerlendirmeden sonra hızlılık

Aile hizmet planı gerekli değerlendirmelerden sonra olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Bu esnada aile isterse eğitime başlayabilir.

(d) Planın içeriği

Aile eğitim planı 8 alt başlık içermektedir.  Bu başlıkların tamamı yazılı olmak zorundadır.

  1. Bireyin mevcut performans durumunu içeren objektif testlere dayanan veriler. Bu veriler tüm disiplin alanlarından ayrı ayrı olmalı.
  2. Ailenin bireyin gelişimini artırmak için mevcut kaynakları, endişeleri ve önceliklerinin bu bölümde açıkça belirtilmesi gerekiyor.
  3. Çocuklar için uygun olan becerilerin nasıl seçildiği ve bu seçimi yaparken hangi kriterlerin kullanıldığı ve bu becerilerin sonuçlarının nasıl ölçüldüğü ne kadar ilerleme kaydedildiği ve bu ilerlemeye göre revizyon gerekip gerekmediği bu kısımda yer alacaktır.
  4. Aileye ne sıklıkla hizmet verileceği bu kısımda yer alacaktır. Haftada kaç gün kaç saat eğitim alması gerekiyorsa buraya yazılacaktır.
  5. Aile eğitim hizmetleri doğal ortamda sunulması gerekmektedir. Eğer doğal ortamda sunulmuyorsa bunun gerekçesi burada belirtilmelidir. Bu durumda nasıl uygun bir şekilde sunulacağı açıklanmalıdır.
  6. Bu eğitim ne zaman başlayacak ve süresi, ne kadar olacak bu kısımda yer alacaktır.
  7. Bu eğitim planından kim sorumlu olacaksa bu kişinin yeterlilikleri ve tanıtımı burada yer alacaktır. Diğer kurumlarda koordinasyonu sağlayacak kişi belirtilmelidir.
  8. Bireyin diğer kurumlara geçişini kolaylaştırmak için neler yapılacağı ve hangi adımları atılacağı burada planlanmalıdır.

ABD’de aile eğitim planı bu şekilde uygulanmaktadır. Bunun dışında Ebeveyn eğitim ve bilgi merkezleri bulunmaktadır. Özel kuruluş olan bu merkez 26 yaşına kadar olan bireyler için hizmet vermektedir. İngilizce bilmeyen ailelerin çocuklarına da hizmet vermeyi amaçlayan bu kurum akademik başarıları ve bağımsız yaşamı hedefleyen çalışmalar yapmayı da amaçlamıştır.

Amerika da aile eğitimi hakkında çok net ve denetlenebilir kanunlar mevcuttur.  Ailelerin eğitim alması ulaşabilir ve yasalarla sabittir. İngilizce bilmeyen bir ABD vatandaşının bile çok kolaylıkla aile eğitimi hizmeti alabilmektedir. Bu hizmetlerin her aşaması anlaşılır bir şekilde belirtilmiştir.

Kişiselleştirilmiş aile hizmet planı ile ABD erken müdahalenin her aşamasında tüm paydaşların aktif katılımını önemsemektedir.

Multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirme ve program geliştirilmesinden sonra her 6 ay veya 1 yılda gözden geçirilecektir.

Bu aile hizmet planları kurumlar arası geçişi kolaylaştırmak için neler yapılacağına kadar planlama yapmışlardır.

One thought on “ABD Yasal Düzenlemelerde Aile Eğitimi

Sen ne düşünüyorsun?

%d blogcu bunu beğendi: