Bep Nedir?

Bep nedir?

Bireyselleştirilmiş  eğitim programları, grup hedefleri doğrultusunda öğrenciye özgü bireysel hedeflerin olması ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağının belirlenmesidir.

Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak bir öğretim yılı süresince öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.

Bana göre ise bep bireye belirlediğimiz amaçları gerçekleştirmek için doğru yöntemleri doğru amaçlarla birleştirdiğimiz ve bireyin bir anda değil de yavaş yavaş isteğimiz hedeflere yönlendirebileceğimizi belirten programları içermesi için önemlidir23937 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan (2509 sayılı Tebliğler   Dergisinde yayınlanan ve 2568 sayılı Tebliğler dergisinde bazı maddeleri değiştirilen) “ Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”

Madde 62: Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan bireyselleştirilmiş eğitim programı; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır.

Madde 63: Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda özel eğitim gerektiren bireyler için, bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı   geliştirme birimi oluşturulur. Bu birimlerin, yakın çevrelerinde birim kurulamayan kurumlardaki  özel eğitim  gerektiren bireylere de destek eğitim vermesi için hizmet alanları özel eğitim hizmetleri  kurulu tarafından belirlenir.

UDA-ABA PROBLEM DAVRANIŞ İÇİN OLUMLU DAVRANIŞ DESTEĞİ PLANI

Sen ne düşünüyorsun?

%d blogcu bunu beğendi: