Bütünleştirme ve Kaynaştırma Arasındaki Farklar

Bütünleştirme:

Her birey için bireysel farklılıkları ne olursa olsun, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal aktivite ve fırsatlardan tüm toplum üyelerinin eşit düzeyde yararlanmasını öngören bir üst kavramdır.

Her çocuğun bireysel özellikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alan eğitim–öğretim planlaması, öğretim programları ve materyallerinin oluşturulması/uyarlanması, eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve uygun eğitim ortamlarında eğitim olanaklarına erişimde toplumun tüm bireyleri ile eşit düzeyde erişim fırsatları sunulması gibi pek çok alan bütünleştirmenin kavramı içinde yer bulmaktadır (MEB Bütünleştirme Öğretmen El kitabı 2013 ).

Kaynaştırma:

Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır (MEB 2000, Sanır 2009).

Arasındaki farklar: 

Kaynaştırmada özel gereksinimli öğrencinin okul müfredatına uyum sağlaması beklenir. Bütünleştirmede ise okul müfredatı çocuğun bireysel ve eğitsel ihtiyaçları göz önüne alınarak uyarlanabilir, değiştirilebilir.

Sen ne düşünüyorsun?

%d blogcu bunu beğendi: