Erken Çocukluk Özel Eğitiminin Önemi

Zihinsel yetersizliğe sahip olmanın getirdiği olumsuz aile yaklaşımının çocuğun gelişimini etkilemesi kaçınılmazdır. Buna neden olarak da başta ailenin ne yapacağını bilmemesi gösterilebilinir. Erken yaşlardan itibaren ailenin çocuğu tanıması, çocuğun var olan performansına uygun olarak beklentiler geliştirmesi, erken eğitimle mümkün olabilecektir. Görüldüğü gibi erken çocukluk eğitiminin çocuğun çeşitli gelişim alanlarındaki ilerlemesinin yanı sıra ailenin bilgilenmesinde, olumlu tutumlar geliştirmesinde ve çocuğu tanımasında olumlu etkileri vardır denilebilir. Erken çocukluk eğitiminin verilmesinin çoğu gelişim alanının en önemli dönemlerinin kaybedilmemesine etkisi fazladır, denilebilir. Ayrıca erken yaşta çocukluk eğitimine başlama, bazı zihinsel yetersizliklerin beraberinde getirdiği güçlüklerin aşılması ve okul döneminde ön koşul olan kavram ve becerilerin öğrenilmesine hizmet etmektedir. Günümüzde ister yetersizlikten etkilenmiş isterse normal çocuk için erken yaşta eğitime başlamanın olumlu etkileri açıkça görülmektedir.

            Sonuç olarak, ebeveynler, eğitimciler ve psikologlar erken çocukluk döneminin bütün çocuklar için, ancak özellikle yetersizliği olan çocuklar için büyük önem taşıdığını belirtmektedir. Çocuk okul yaşına eriştiğinde, o zamana kadarki çok değerli öğrenme süresini kaybetmiş olur. Dolayısı ile, gelişimsel gecikmeler akademik başarısızlıklara yol açar. Engellilerin erken eğitimi ile ilgilenenler, bütün engelli çocukların, ilk yıllarda uygun tanılanıp sağaltılmasıyla, daha yüksek düzeylerde işlevde bulunacaklarına inanmaktadırlar. Araştırmalar erken çocukluk yıllarının önemini göstermektedir. Freud (1938), Gesell (1940), Ericson (1950), Piaget (1952), Bloom (1964) ve White (1973)  ilk beş ya da altı yılın fiziksel, algısal, dil, biliş ve duygusal alanlardaki önemini belirtirler. Ayrıca yeni araştırmalar, bu yıllar boyunca çevresel yaşantıların zeka ve zihinsel gelişime etkisine dikkat çekmektedirler. Bu ilk yıllar, engelli çocuk için normal çocuktan çok daha önemlidir. Riskli ve yetersizliği olan çocuklar erken belirlenebilirse akademik başarısızlıkları azaltılabilir ve çocuğun engelli hale gelmesi önlenebilir.

Sen ne düşünüyorsun?

%d blogcu bunu beğendi: