Özel Eğitim Öğretmenliği Staj Dosyası (MOTİVASYON ÖLÇÜMLEME SKALASI) MÖS

MOTİVASYON ÖLÇÜMLEME SKALASI

Tarih: 

Öğrencinin Adı Soyadı:  Bora                        Ölçümleme Yapan Öğretmen:  

Davranışın Betimi:  Bora ders ya da etkinlik sırasında bağlam dışı konuşmalar yapar.

Ortamın Betimi:  Sınıf ortamı

Yönergeler: Motivasyon Ölçümleme Skalası (M. Ö. S.) belli şekilde davranması olası olan kişilerin bu durumlarını belirlemek için hazırlanmıştır. Derecelendirmek için, gözlenen davranışı en iyi şekilde betimleyen sayı daire içine alınmalıdır.

  SORULARYANITLAR
Hiçbir ZamanHemen Hemen Hiçbir ZamanBazen  Çoğu Zaman  Her Zaman
1. Kişi kendi başına uzun süre bırakıldığında davranış uzun süre sürmekte midir?  0  1  2 3  4
2. Güç bir iş yaptıktan sonra davranış olmakta mıdır?  0  1 2  3  4
3. Davranış odada bizim başkasıyla konuşmamıza tepki olarak mı oluşur?  0  1  2 3  4
4. Kişiye alamayacağı söylenmiş olan etkinlik yiyecek yada oyuncağı almak için mi?  0  1  2  3  4
5. Etrafında kimse yokken, davranış tekrarlanarak uzun süre olmakta mıdır?  0  1  2  3  4
6. Bu kişiden istemde bulunduğunda bu davranış olmakta mıdır?  0  1  2  3  4
8. Davranış sevdiği oyuncağı, yiyeceği ya da etkinliği alınca mı olmaktadır? 0  1  2  3  4
9. Bu davranışı yapmaktan zevk aldığını düşünüyor musunuz? 0  1  2  3  4
10. İstediğiniz şeyi yaptırmayı istediğinizde, sizi üzmek ya da kızdırmak için bu davranışı yaptığı izlenimi mi vermektedir? 0  1  2  3  4    
11.Ona dikkat etmediğinizde sizi üzmek ya da kızdırmak için mi bu davranışta bulunduğu izlenim mi vermektedir? ( başka bir oda da oturduğun da ya da başka biriyle etkileştiğinde)      0      1      2      3      4
12. İstediği etkinliği, oyuncağı ya da yiyeceği verdikten kısa bir süre sonra davranışın oluşumu durmakta mıdır?  0  1  2  3  4
13. Davranış oluşurken çevresinde oluşanların farkında olmadığı gibi sakin görünmekte midir?  0  1  2  3  4
14. Bu kişiden çalışmasına ya da istemde bulunmaya son verdikten kısa bir süre sonra, davranışın oluşumu durmakta mıdır?  0  1  2  3  4
15. Kendisiyle bir süre birlikte olunmasını sağlamak için oluştuğu izlenimi veriyor mu?  0  1  2  3  4
16. Yapmayı istediği bir şeyi yapamacağı söylendiği için mi bu davranış oluşmaktadır? 0  1  2  3  4

PUANLAMA

Duyumsal                              Kaçınma                    Dikkat                        Birincil Pekiştireç

1   =     0                                 2   =     3                      3   =     0                      4   =2

5   =     0                                 6   =     3                      7   =     0                      8   =2

9   =     0                                 10 =     2                      11 =     1                      12 =3

13 =     0                                 14 =     3                      15 =     0                      16 =2

Toplam Puan:

Ortalama Puan:

Göreceli Sırası:

Sen ne düşünüyorsun?

%d blogcu bunu beğendi: