Uygulamalı Davranış Analizi Davranış Belirleme ve Kayıt Tutma

Uygulamalı davranış analizi problem davranışı yok etmek için kullanılan çok faydalı bir yöntemdir. Bugün hedef davranış nasıl belirlenir ve kayıt nasıl tutulur bunlara gözatacağız. Hedef davranışımız değiştirmek istediğimiz problem olarak gördüğümüz davranıştır. Sosyal önemi olan ve değiştirilmesi hedeflenen davranıştır.

Hedef davranış belirlenirken dikkat edilmesi gerekli öğeler

Birey ve/veya çevresi açısından işlevsel olmalı. Bireye doğal ortamlarda pekiştireç sağlamalı. Daha karmaşık beceriler için önkoşul nitelik taşımalı. Toplumsal yaşama katılımı kolaylaştırmalı. Bireyin ne yapmayacağını değil ne yapacağını belirtmeli.


Hedef davranışı belirlerken

Çocuk/birey ile görüşülebilir. Bireyin yaşamındaki önemli kişilerden bilgi alınabilir. Ölçü araçları uygulanabilir. Birey doğrudan gözlenebilir.

Hedef davranışı ölçme ve kaydetme

Bir davranışı ölçebilmek için ilk aşama davranışı iyi bir şekilde tanımlamaktır. Çünkü iyi tanımlanmamış bir davranış için iki kişinin anlaşması oldukça güçtür. Ayrıca iyi tanımlanmamış bir davranışı ölçmek pek mümkün olmayabilir.


İyi bir tanımın şu üç ölçütü karşılaması gerekir.

1- Yeterince açık olmalıdır. Tanım herhangi biri tarafından okunduğunda yazan kişi ile anlaşabilmelidir.
2- Tanımda davranışı sınırları çizilmelidir.
3- Tanım mutlaka nesnel olmalı. Yani davranışın gözlenebilir özellikleri ifade edilmeli.

Daha fazla UDA için tıklayınız.


Hedef davranışlarının kaydedilmesinin iki amacı vardır.
1- Davranışı değiştirmek için etkili yöntemi belirlemeye zemin hazırlar.
2- Davranışı değiştirmek için yapılan uygulamanın etkili olup olmadığını belirlemeye hizmet eder.

Devamı: Kayıt teknikleri için tıklayınız.

One thought on “Uygulamalı Davranış Analizi Davranış Belirleme ve Kayıt Tutma

Sen ne düşünüyorsun?

%d blogcu bunu beğendi: